Sürdürülebilir Modanın Temelleri ve Geleceği – Doğal Kaynaklar

0

 

Bu ay, Fashion System olarak sürdürülebilir modayı doğal kaynaklar, karbon ayak izi ve küresel ısınma olmak üzere üç ayrı başlık altında inceledik.

 

Doğal Kaynaklar

Dünyada insan çabası olmadan var olan, ancak insanların ekonomik kazanç veya başka amaçlarla yararlanabildiği madde veya malzemelerdir. ‘‘Yenilenebilir’’ veya ‘‘yenilenemeyen’’ olarak sınıflandırılabilirler. Yenilenemeyen kaynaklar, ömür boyu değiştirilemeyecek doğal kaynak türleridir. Raporlara göre bu yenilenemeyen kaynaklar, 2030 yılına varmadan tükenecek. İnsanlık için daha büyük bir alarm olabilir mi?

 

Önce biraz tarihsel bilgi…
Sürdürülebilir modanın doğuşunu 1962 yılında Amerikalı biyolog Rachel Carson’ın yayınladığı “Sessiz Bahar” (Silent Spring) adlı kitaba dek götürmek mümkün. Carson’ın bu kitabı zirai ilaçların ve sanayi üretiminin çevresel etkilerini dünyanın gündemine getirmişti. Başka sektörlerle birlikte moda endüstrisinin de çevreye etkisi, bu kitaptan sonra konuşulmaya başladı. “Sürdürülebilir” kavramı ise daha yeni. İlk kez 1987 yılında Norveç eski başbakanı Brundtland liderliğinde Birleşmiş Milletler için hazırlanan raporda kullanıldı. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) başlıklı bu raporda şöyle deniyordu:“Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.” Sürdürülebilir kalkınma kısa sürede dünya gündeminin üst sıralarına tırmandı. Tabii modanın gündeminde de.

 

Gelecekten üç sayı:
Bugünkü hızla giderse 2030 yılında moda endüstrisinin küresel su tüketimi 118 milyar metreküpe ulaşacak. Karbon ayak izi 2 milyar 791 milyon tona, ürettiği çöp de 148 milyon tona çıkacak. Endüstrinin vicdanının ve tüketicilerin modanın dünyayı bu hızda kirletmeye devam etmesini kabul etmesi mümkün değil. Sürdürülebilir moda işte bunun için var.

 

Üç temel ilke:
Sürdürülebilir moda sadece çevreye saygılı moda demek değil. Sürdürülebilirlik, moda ekosistemi içinde yer alan tüm unsurların, ürünlerin, şirketlerin, insanların, yeryüzündeki ekolojik, toplumsal, kültürel sistemle saygılı bir ilişki kurması demek. Sürdürülebilir modayı üç alt başlık altında incelemek mümkün.

Doğanın ve çevrenin gelecek nesiller için korunması, toksik olmayan, fiziksel çevreye zarar vermeyen dönüştürülebilir kaynakların kullanılması. Tekstil hammadde, kimyasal ve proseslerin çevre dostu anlayışıyla seçilmesi, gerekli her aşamada arıtma metotlarının kullanılması, atık ekolojisi, üretim sonrası ortaya çıkan su, tekstil ürünü gibi atıkların çevreye zararsız ürünlere dönüştürülmesi veya geri kazanılması.

Hammadde, enerji ve insan gücü gibi ekonomik kaynakların ihtiyaç fazlasının tüketiminin engellenmesi.

Sosyal sürdürülebilirlik, yani insana saygı. Öncelikle üretim süreçlerinde insan haklarına, işçi haklarına saygı gösterilmesi. Giysilerin insan sağlığına zarar vermemesinin sağlanması. Sağlık riskini ortadan kaldırmak için üretim süreçlerinin, hammaddenin, kimyasalların seçiminde sosyal sürdürülebilirliği sağlayacak tercihlerde bulunmak.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here