Sürdürülebilirlikte Bir Örnek: Yünsa

0

 

Yünsa, dünyanın en prestijli çevre girişimlerinden Karbon Saydamlık Projesi’ne 2010 yılından beri katılarak karbon emisyonlarını raporluyor. ZDHC programı doğrultusunda, üretim süreçlerinde hiçbir yasak kimyasal kullanmıyor. Elyaf atıklarını geri dönüşüm hattında işlemlerden geçirdikten sonra hammadde olarak değerlendiriyor. Bu uygulamayı iplik ve kumaş atıklarımıza yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönem bir TÜBİTAK projesi yürütecek… Şirketin sürdürülebilirlik felsefesini Genel Müdür Nuri Refik Düzgören anlatıyor…

“Moda ve tekstil sektörünün sürdürülebilirliği temel şirket prensibi olarak tüm iş süreçlerinde uygulaması oldukça önem taşıyor” diyen Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, Fashion System’ın sorularını yanıtladı…

Sürdürülebilirlik konusunda Yünsa’nın felsefesi nedir?

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı olarak; Çevreye duyarlı, temiz üretim odaklı ve sürdürülebilir iş modeli ile sektöre öncülük ediyoruz. Yünsa olarak uyguladığımız standartlar ve doğal kaynakları verimli kullanmayı hedefleyen projelerimiz ile sürdürülebilirliği desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği temel şirket prensibi olarak tüm iş süreçlerinde uyguluyoruz ve bu kapsamda enerji verimliliği, çevre ve atık yönetimi konusundaki çalışmalarımız ve projelerimizle sürdürülebilirlik hedefleri yönünde ilerliyoruz.

Neler yapıyorsunuz?

Yünsa Sürdürülebilirlik Departmanı tarafından uygulanan standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projelerimiz ile sürdürülebilirliği destekliyoruz. 2018 yılında enerji verimliliği projeleri ile birim ürün başına tüketilen toplam enerjiyi azaltarak 1 milyon 795 bin TL tasarruf sağlamayı başardık. Artan enerji verimliliği sayesinde iklim değişikliğine olumsuz yönde etkisi olan sera gazı emisyonlarının yoğunluğunu da azaltarak 150 ağacın bir yılda bünyesine alabileceği karbon dioksit miktarı kadar tasarruf sağlamış olduk. Sahip olduğumuz Oeko-Tex. 100 Standardına uygunluk sertifikasının gerekliliklerine göre hareket ediyoruz. Üretim prosesimizde kullandığımız tekstil ürünlerinin insana ve çevreye zarar vermediğini bu şekilde belgeliyoruz. ZDHC programı doğrultusunda üretim süreçlerimizde yasaklanmış olan hiçbir kimyasal kullanmıyoruz ve tedarikçilerimiz ile bu konuda yakın iş birliği yapıyoruz. Dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul edilen CDP’ye (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) 2010 yılından beri katılıyoruz. CDP raporlamalarımız ile karbon emisyonlarının y.netilmesi konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz.

Atıklarımızı türlerine göre sınıflandırıyor, atığın türüne ve yasal düzenlemelere uygun olarak kaynağında ayrı olarak topluyoruz, atığın türüne uygun lisanslı taşıma araçlarıyla taşıyoruz ve atıklarımızın lisanslı tesislerde geri kazanılmasını veya bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca sürdürülebilir üretim amacıyla kurulan Sustainable Apparel Coalition (SAC)’ın geliştirdiği Higg Index Facility Environment Management (FEM) modülü ile de çevresel sürdürülebilirlik performansını ölçüyoruz. Enerji, su, atık su, emisyonlar, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili konuları raporlayarak iyileştirme olanaklarını değerlendiriyoruz.

Bu konuda önümüzdeki dönemde hangi projeleri uygulamaya koyacaksınız?

WWF’in markalarla başlattığı Ergene Havzası Su Koruyuculuğuna yönelik Değişim için Markalar Ortak Hareket Komitesinde ve Temiz Üretim Projesinde yer alıyoruz. Sürdürülebilir kaynaklı malzeme kullanımını artırmaya yönelik projelerimiz var. Prosesimizden çıkan elyaf atıklarını geri dönüşüm hattımızda işlemlerden geçirdikten sonra hammadde olarak değerlendiriyoruz. Bu uygulamayı iplik ve kumaş atıklarımıza yaygınlaştırmak için nümüzdeki dönem bir TÜBİTAK projesi yürüteceğiz. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin bir platformu olan Turkey Materials Marketplace (TMM) platformunun açtığı Circular Vouchers proje çağrısına yaptığımız başvurumuz kabul oldu. Adından da anlaşılacağı üzere bu proje çağrısı firmaların döngüsel ekonomiye katkılarına yönelik. Böylelikle sadece kendi atıklarımızı değil konfeksiyonculardan çıkanyünlü kumaş atıklarını da ekonomiye yeniden kazandıracağız ve döngüsel ekonomiye katkımızı artıracağız.

Sürdürülebilirlik konusunda sahip olduğunuz sertifikalar konusunda bilgi verebilir misiniz? Bu sertifikalar küresel ticarette neden önemli?

Yünün sürdürülebilirliğinin yün talebi açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda uyguladığımız standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projelerimiz ile bu alanda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Yünsa, koyunların yetiştirildiği çiftliklerden başlayarak nihai tüketiciye ulaşana kadar hayvan refahını ve hayvanların üzerinde otladığı arazinin iyi yönetilmesini gözeten Responsible Wool Standard (RWS) sertifikasına sahiptir. Yünsa’nın sahip olduğu Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standart (RCS) sertifikalarıyla ise; son üründe kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik zinciri boyunca izlenmekte ve doğrulanmaktadır.

Türk tekstil şirketlerine sürdürülebilirlik konusunda neler önerirsiniz? Türkiye sürdürülebilirliğin hangi alanlarında ne gibi başlıca sorunlarla/ engellerle karşı karşıya?

Sürdürülebilirliği temel şirket prensibi olarak belirlemek çok büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik uzun vadeli planlar ve hedeflerle yönetilmesi gereken ve aynı zamanda kararlılıkla atılan adımlardan oluşan bir süre.. Firmaların faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini etik ve sosyal sorumluluk ilkelerini temel alarak yönetmeleri çok önemli.

Moda ve tekstil sektörünün sürdürülebilirliği temel şirket prensibi olarak tüm iş süreçlerinde uygulaması oldukça önem taşıyor. Öncelikle günümüz bilgi çağında toplumsal bilincin yükselmesiyle müşteri talepleri bu yönde şekilleniyor. Günümüzde tüketiciler gün geçtikçe satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliğini ve insan sağlığına olan etkisini sorguluyor.

Doğal kaynakların tükenmesi ve atık imha maliyetlerinin yükselmesi sebepleriyle, tekstil atıklarının geri dönüşümü tüm dünyada giderek önem kazanıyor. Yünsa olarak, sürdürülebilir ürün yönetimimizin sonucu olarak oluşturduğumuz geri dönüşüm malzemeli yeni kumaşlarımızın oldukça rağbet görmesi, tüketicilerin bu konudaki eğilimini doğruluyor. Sürdürülebilirliği temel şirket prensibi olarak ele alan ve yöneten şirketler global rekabette de bir adım öne çıkıyor çünkü hükümetler ve ülkeler tarafından belirlenen sürdürülebilirlik standartların karşılanması firmalara fırsat sağlıyor. Sürdürülebilir faaliyetleri, firmanın çevresel performansını iyileştirirken, kirlilik ve atık gibi problemlerde ortaya çıkan sorumluluğu azaltarak ve üretim maliyetlerini düşürerek firmanın finansal gücünü artırır. Aynı zamanda, hem işletmenin farklı bölümleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğini iyileştirir hem de tedarikçilerle ve diğer firmalarla olan iletişimi destekler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here